Current Position : SkateBoardChina > League > League Rankings

CSL Club Rankings

CSL

SKATEBOARDING

LEAGUE

1 上海市轮滑学校俱乐部 286
2 南京滑天下滑板俱乐部 266
3 深圳沸点滑板俱乐部 217
4 黑龙江山东共建队 200
5 山东体育学院体育运动学校 138
6 广州英雄滑板俱乐部 88
7 成都颇高滑板俱乐部 27
8 贵州黔龙滑板俱乐部 17
9 湖北省滑板队 17
10 杭州50滑板俱乐部 8
11 南京廷珈滑板俱乐部 4
12 广西梦境滑板俱乐部 2
13 龙江体育运动学校 1